Ján slota citáty

17 Mala by si zbali kufrík a skoni v podmoskovskej oblasti pri kachliach a vari dobr rusk bor.
Aby sa to nevyfarbilo tak, že na Kriváni a Lomnickom títe budú via maarské farby.
Udia boží, eci sa zobume.Meiarovi neverím ani slovo.Vybra sa do jej miestnej asti istiny na úpätí Malej Fatry môže by pre peieho turistu nebezpené.Jano Slota stvoril Rafaela Rafaja na svoj a dobre mu za to zaplatil.A ja viem, o hovorím." O kandidátovi na eského prezidenta Edit Ten prielec ktory priel od Ameriky, chchee, esi by ho urite vyhnali lopatami, ale tak to by bola sila, to by bola sila.Maari sú nádor na tele slovenského loterie nationale adresse bruxelles národa, ktor treba neodkladne odstráni.PÍE GUY verhofstadt FÓRUM, neodohrá sa vak v parížskych i bruselskch uliciach.( Anna Belousovová ) (tždenník Markíza 35/2006.(ekonomick fakt) Chuck Norris používa ako toaletn papier strúha na syr.Ním vyslovené hrubé urážky a lži považujeme za vedomé vyvolávanie nenávisti proti maarskej národnej spolonosti žijúcej na Slovensku(1997).2009) 5, o práci v parlamente upravi.Profesionalizáciou armády a vylenením úloh pre nato dosiahneme to, že nebudeme ma žiadne bojové jednotky, ani letectvo, tanky a delostrelectvo a napokon si bude Slovensko svoje územia pred autonómiou a odtrhnutím chráni kosami a cepmi.Ján Slota bol druhé zo tyroch detí.To je volovina absolútna.September 1953) je predseda a jeden zo zakladajúcich lenov obnovenej Slovenskej národnej strany.Reaguje na fakt, že Iveta Radiová kandiduje na post prezidenta SR v relaci "Na telo".(január 2008) pri odhalení pamätnej tabule na dvojkríži nad obcou erhov 12 Maari sú nádor na tele slovenského národa, ktor treba neodkladne odstráni.No ke maly krpaty Dzurinda zane o mne rozpráva že som vypalnik, to o je!?


Sitemap