Loto plus pravila
loto plus pravila

Loto Sedmica je do sada je izvuena8 puta, a zanimljivo je da su u avgustu izvuena 2 loto dobitka, po 1 u januaru, februaru, maju, junu, novembru i decembru.
Lan 9, ako postoji neslaganje u podacima izmeu dela listića koji je kod uesnika i dokumenta koji je deponovan u trezor(skladiste prireivaa dobici se utvruju na osnovu podataka na dokumentu koji je deponovan u trezor.
Uplate nije moguće vriti preko zvaninog sajta, već samo na nekom od prodajnih mesta.Lan 26 Prireiva ne odgovara ako se podaci o listićima za casino horaires talence ueće u igri Loto 7 od 28, koji se dostavljaju posredstvom drugih eGraana,organizacija ili trećih lica ovlaćenih za dostavljanje listića nisu blagovremeno deponovali u trezor ili uopte nisu stigli kod prireivaa.Garantovani fond, odnosno najmanji mogući iznos za dobitak sa 7 pogodaka.000.000 dinara, a fond za ovaj dobitak iznosi 50 od fonda dobitaka po odbitku fondova za dobitke sa 3 i 4 pogotka.Dobitak sa 3 pogotka jednak je ceni 1 kombinacije, sa 4 pogotka cena 10 kombinacija, dok je fond za dobitak sa 5 pogodaka jednak 25 od fonda dobitaka po odbitku fondova za trojke i etvorke.Izvjetaj sadrži: - dobitnu kombinaciju; - iznos primljenih uplata; - ukupan fond dobitaka i po pojedinim vrstama dobitaka; - broj dobitaka i iznos dobitaka; - brojeve listića koji su ostvarili dobitak sa 7 i 6 pogodaka; - brojeve listića iz raznih kola koji, u smislu.Prireiva posebnom Odlukom utvruje cenu kombinacije.U drugom sluaju, igra dobija overen uplatni listić sa popunjenom 1 kombinacijom od po 7 brojeva u intervalu od 1.Lan 23 Isplatu svih dobitaka vri prireiva.Izvlaenje izvreno protivno odredbama ovog lana, nevažeće je i mora se ponoviti u roku od 24 asa, o emu odluku donosi komisija pod ijom kontrolom se vri izvlaenje brojeva.Lan 32 Ova pravila stupaju na snagu sa prvim odigranim kolom igre Loto 7.Pored Zakonom predvienog fonda dobitaka, Prireiva će posebnom Odlukom odrediti visinu poetnog fonda.Uplate za loto možete vriti svakog dana od 05 do 22h, osim na dan izvlaenja, kada se tada uplate primaju do 18:00h, na jednom.400 zvaninih prodajnih mesta.Loto prenos - lotko prenos - loto plus prenos - «.Iznos dela fonda dobitaka za peticu i esticu deli se podjednako na ukupan broj te vrste dobitaka izuzev za dobitke sa 4 i 3 pogodka.Komisija dobitke utvruje samo na osnovu dokumenata koje je, do roka utvrenog u lanu 10 ovih Pravila, deponovala u trezor.Miljenja Internet zajednice igraa su podeljena, ali nemaju preveliki uticaj na popularnost loto igre, koja je od 2004.Zvanini web sajt ne sadrži redovne bonuse i promocije, već samo informacije o garantovanom iznosu nagrade, odnosno sumi koja prelazi u naredno izvlaenje.Dobitnu kombinaciju ine izvueni brojevi, poreani po aritmetikom redu.Garantovani fond iznosi.000.000 dinara.Komisija vodi zapisnik o toku izvlaenja u tri primjerka, u koji se upisuje sedam izvuenih brojeva po redosledu izvlaenja i dobitna kombinacija.Lan 19 Dobici sa sedam i est pogodaka se isplaćuju po konanom izvjetaju a svi ostali dobici po privremenom izvjetaju.
Meusobni odnosi prireivaa i ovlaćenih lica i organizacija za prijem uplate, reguliu se ugovorom.
Loto 7-39 korisnika podrka, dodatne informacije možete dobiti putem formulara na web sajtu, ili pratiti loto zvanine Facebook i Twitter naloge.


Sitemap