Tenslotte of ten slotte oefeningen

We zetten een streepje na de volgende elementen: niet-, non-, bijna-, oud-, ex-, aspirant-, adjunct-, substituut-, chef-, kandidaat-, interim-, stagiair-, leerling-, assistent-, collega- of meester- -generaal, -president, -testamentair, -verbaal, -militair, sint-.- niet-roker, oud-burgemeester, substituut-procureur, collega-journalist, interim-leraar, directeur-generaal, proces-verbaal, Sint-Jozef,.-Anna Samenstellingen met Engelse.
Gerelateerd Aaneenschrijven 0 Engels 0 Getallen 0 Nederlands 0 Oefeningen 0 samenstellingen 0 Spelling 0 woordcombinaties Berichtnavigatie.
Ten slotte namen we nog koffie met een likeurtje.
De betekenisomschrijvingen die in het antwoord hierboven gegeven zijn, zijn gewoner.Een Brits-Frans bedrijf (want ook hyper casino redon Frans-Brits bedrijf) een zwart-witfoto.(want ook een wit-zwartfoto maar privaatrechtelijk (want rechtelijkprivaat bestaat niet).(4) Je moet gemiddeld een zes halen, als je tenminste wilt overgaan.Los geschreven houden deze woorden hun letterlijke betekenis, maar aan elkaar geschreven krijgen ze een daarvan afwijkende, figuurlijke betekenis: ten slotte 'tot slot tenslotte 'per slot van rekening, uiteindelijk' ten minste 'minstens tenminste 'althans' ten einde 'aan het einde teneinde 'om, opdat toelichting, enkele voorbeeldzinnen.Zoveel Dat kost vijf euro, zoveel!In het begin wordt het blad geel, dan bruin en ten slotte asgrijs.Zie ook Andere betekenis - anders geschreven (Leidraad.10) Vaste combinaties met naamvallen (algemeen) Al weer / alweer Allang / al lang Allesbehalve / alles behalve Als ook / alsook Eindelijk / uiteindelijk / ten slotte Evengoed / even goed Hoelang / hoe lang Hoever.Na het woord duizend volgt een spatie.Tenslotte Je kunt tenslotte niet altijd winnen.Body-art, drive-in, e-mail, pay-tv Gebruik een koppelteken om leesproblemen te pole junkie paradise chick voorkomen.Ten lotto results for last night minste (op zn minst) Ten minste houdbaar tot datum aan onderkant.Zonne-energie, na-apen, gala-evenement, radio-oproep, zo-even.(3) Om over te gaan, moet je gemiddeld ten minste een zes halen.Even goed Je voetbalt even goed als je grote broer.
Als de samenstelling eindigt op een naam, dan zet je een streepje voor de naam.
Evengoed Je kunt evengoed nog wat blijven.Schrijf alle getallen tot en met duizend aan elkaar.
(6) Ik heb hem wat geld overgemaakt, teneinde van zijn gezeur verlost te zijn.


Sitemap